Welkom op de website van het Zelfmoordspel

“Een buitengewoon verrassend spel om een zo beladen onderwerp op een interactieve wijze bespreekbaar te maken voor iedereen! Ideaal voor zowel trainingen voor professionals als voor gebruik op scholen.”
dr. Wil Witting, huisarts

Medisch Centrum de Poort, Drachten

Zelfmoord is geen spelletje

Zelfmoord is geen spelletje. Als iemand zelfmoord wil plegen, is dat heel erg. Misschien kan dat wel voorkomen worden. Maar praten over zelfmoord is niet gemakkelijk. Voor mensen die nooit aan zelfmoord denken is de gedachte alleen al buitengewoon verwerpelijk. Denken over zelfmoord is dan ook best wel lastig, want het gaat gepaard met een mengeling van emoties. Aan de ene kant kunnen we er erg boos om worden omdat we het misschien zelf wel asociaal en egoïstisch vinden, maar tegelijkertijd ook weer heel zielig voor de betrokkenen en worden we er zelf ook verdrietig van.  Over dingen die met zulke verschillende emoties gepaard gaan, is het gewoon moeilijk om te praten.

Het Zelfmoordspel is niet bedoeld om mensen aan te zetten tot zelfmoord. We denken door het relativerende karakter een spel te hebben gemaakt, waardoor mensen juist gemakkelijker zullen gaan praten over dit beladen onderwerp.

Als je er serieus over nadenkt om een einde aan je eigen leven te maken, heb je professionele hulp nodig. Je kunt dit bespreken met je huisarts, die je eventueel kan doorverwijzen naar mensen die je verder kunnen helpen. Ook kun je op het internet veel hulp vinden. In Nederland is 113.nl hier speciaal voor opgezet. De makers van dit spel zijn hier verder niet aan verbonden.

Doel van het spel

Het doel van het spel is om zelfmoord te plegen. Het lastige is dat je aan een tafel zit met allemaal mensen die precies hetzelfde willen als jij. Jij wilt echter absoluut niet, dat die anderen een einde aan hún leven maken. Probleem is, dat die anderen er precies zo over denken. Dus terwijl iedereen bezig is met voorbereiden van zijn eigen einde, zijn de tafelgenoten ook druk bezig om dat bij de ander juist te voorkomen.

Doelgroepen

Het spel is bedoeld om het gesprek over zelfmoord op een luchtige wijze op gang te brengen. Eigenlijk zou iedereen dat aan het hart moeten gaan. Overwogen kan worden om het spel in te zetten voor scholing. Hierbij kan gedacht worden aan de zogenaamde  gatekeeper-trainingen, maar het spel is ook heel geschikt om gebruikt te worden op middelbare scholen.

Geschiedenis van het spel

Het spel is december 2016 bedacht door Wil Witting tijdens zijn opleiding tot kaderhuisarts GGZ. De eerste keer dat Wil het spel speelde, was met zijn beide middelbare school-gaande zoons, die het spel gelijk leuk erg leuk vonden. Na deze eerste keer lagen de spelregels vast. De tweede keer werd het spel gespeeld tijdens de eindpresentatie van de opleiding tot kaderhuisarts. Zonder uitzondering waren de deelnemers weer erg enthousiast over het spel.  Aan de hand van de gegeven feedback zijn er een aantal stemmingkaarten aan het spel toegevoegd. Uit de spelrondes met het prototype was namelijk gebleken dat de deelnemers een grotere win-kans wilden hebben, ofwel een grotere kans om zelfmoord te kunnen plegen.

Voor de definitieve versie van het spel zijn alle kaarten getekend door Henk Akker. De 53 verschillende kaarten waren april 2017 gereed. Parallel daaraan werd deze website ontwikkeld om het spel uit te kunnen rollen. Bij voldoende belangstelling zal het spel ook in andere talen worden uitgebracht.

Wat zit er in het spel

Het spel bestaat uit 110 speelkaarten en wordt geleverd in een luxe doos met een exemplaar van de spelregels. De 110 speelkaarten zijn verdeeld in 9 karakterkaarten, 39 zelfmoordwapenkaarten, 32 stemmingskaarten, 10 preventiekaarten, 10 obstructiekaarten en 10 hulpverlenerskaarten.

Spelregels in kort

Het spel is geschikt voor 2 tot 6 spelers*. Elke speler krijgt bij aanvang van het spel 1 karakterkaart en 7 speelkaarten. De karakterkaart bepaalt de zelfmoordmethode en het aantal piekerpunten dat nodig is om zelfmoord te plegen. De andere spelers mogen je karakterkaart niet zien. Iedere beurt moet men 2 kaarten van de stapel pakken en er ook 2 wegleggen. Je kunt er voor kiezen om aan je eigen zelfmoord te werken door zelfmoordwapens of piekerpunten voor jezelf op tafel te leggen, maar je kan er ook voor kiezen om een ander op te vrolijken met preventiekaarten, een zelfmoordwapen onschadelijk te maken of door een hulpverlener langs te sturen. Winnaar is diegene die als eerste zijn zelfmoordwapen en het benodigde aantal piekerpunten bij elkaar heeft gespaard. Als alle kaarten van de stapel op zijn zonder dat iemand zelfmoord heeft kunnen plegen, is natuurlijk iedereen de winnaar.

* Hoe meer spelers er meedoen, des te kleiner de kans op zelfmoord.

Een klein beetje wetenschap

Een spel is natuurlijk geen wetenschap, maar toch is het spel gebaseerd op het geïntegreerde model voor stress, kwetsbaarheid en entrapment, zoals deze wordt beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012). In het ware leven wordt je kwetsbaarheid bepaald door tal van factoren zoals je karakter, levensbeschouwing, erfelijkheid en maatschappelijke status. In het Zelfmoordspel wordt deze kwetsbaarheid wordt bepaald door de karakterkaart die je bij aanvang van het spel verkrijgt. De stress wordt veroorzaakt door de ellende die je in je leven mee kunt maken, zoals ingrijpende gebeurtenissen en psychiatrische aandoeningen. In het spel komen deze tot uiting door de stemmingskaarten waarmee je je piekerpunten spaart. Als iemand suïcidaal is, zullen we hem willen behandelen. Dat kunnen we doen in het echt door een hulpverlener langs te sturen of als het echt niet kan door iemand tijdelijk op te nemen. Er zijn verder ook andere instanties zoals 113.nl en komen er steeds meer apps, waarmee je middels zelfhulp aan je problemen kunt werken. In ons spel worden zie je deze interventiemethoden terug middels de hulpverlenerskaarten. De kans op zelfmoord wordt verkleind door de aanwezigheid van beschermende factoren. Deze komen in het spel terug als de preventie- en de obstructiekaarten.

Tenslotte nog dit: je hoeft niet bang te zijn dat het spelen van het Zelfmoordspel de kans op zelfmoord vergroot. Het tegendeel is eerder waar. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat het bespreekbaar maken van zelfmoord één van de belangrijkste dingen is die je kunt doen om zelfmoord te voorkomen. En dat is nu juist wat we met dit spel beogen te doen.